.

Тестове и сертификати

Нашите продукти са естествено по-чисти и по-здравословни

You are here

Нашите продукти са естествено по-чисти и по-здравословни

Ние подкрепяме нашите твърдения за нулеви ЛОС, пренебрежимо ниски общи ЛОС, непричиняващи астма, хипоалергенни и несъдържащи токсини продукти с доказателства от независими лаборатории и притежание на най-престижните сертификати и научни доклади

Cradle To Cradle Certified™ Silver v3.1 за интериорни и екстериорни покрития

Декларация за здравословен продукт

Резултати от тестове за качество на интериорния въздух

* IAQ - Indoor Air Quality (Качество на въздуха в затворени помещения)
** Тест по френската регулация за емисиите на ЛОС

, ,

Доклад от тест за токсичност

Подкрепящ твърденията за липса на токсини, липса химикали допринасящи за Синдрома на болната сграда и липса на Летливи органични съединения (ЛОС)

Потвърждение за липса на химикали от червения списък Declare на Living Building Challenge

Доклад в потвърждение на хипоалергенността и липсата на причинители на астма