.

Често задавани въпроси

You are here

Поръчки и доставки

Как мога да си поръчам?

Може да се свържете с нас на посочените данни за контакт на страницата КОНТАКТИ или да посетите някой от търговските ни обекти, посочени пак там.

Каква е Вашата политика за връщане?

Ромабио Болканс ООД ще приеме обратно всеки неизползван, неотварян и неоцветен продукт, удържайки си такса за обработка в размер на 15% от продажната стойност на продукта. Политиката на връщане може да варира за продукти по специална заявка.

 

 

Продуктова информация

Къде мога да намеря детайлна техническа информация за продуктите и информация относно нанасянето на боите?

Цялостната информация относно използването и насоки, относно нанасянето на продуктите, е налична в Техническата карта на всеки от продуктите, в секцията ПРОДУКТИ на нашият сайт. Не нанасяйте или използвайте продуктите преди да сте прочели инструкциите от Техническата карта към всеки от тях.

Какво съдържат Вашите интериорните / екстериорни бои?

Нашите интериорни/екстериорни бои се състоят от:

  • Калиев силикат;

  • Инертни свързващи вещества (4-18% в зависимост от продукта);

  • Естествени сгъстители;

  • Земни оксидни пигменти (ако боята е оцветена).

 

Какво НЕ съдържат вашите интериорни / екстериорни бои?

Списъкът с веществата, които не се съдържат в нашите бои е доста дълъг, тъй като ние се стараем да използваме само най-чистите съставки. Ето някои от съставките, които не се съдържат в нашите бои:

  • Акрилни смоли;

  • Токсични свързващи вещества;

  • Разтворители;

  • Летливи органични съединения (ЛОС) и общи ЛОС.

Защо трябва да добавям вода за разреждането на боите?

Ако трябваше да добавим вода в процеса на производството, трябваше да добавим и множество стабилизатори, повечето от които токсични, за да удължим срока на годност на продуктите, както правят и останалите производители на бои. Оставяйки разреждането на потребителя, направо на работната площадка, ни позволява да доставим един по-чист и безопасен продукт и да намалим въглеродния си отпечатък като производител.

Защо други производители  казват , че техните продукти, са Био, без токсини или безопасни за околната среда след като са на акрилна основа?

Използването на тези и подобни термини все още не е регулирано по някакъв начин в индустрията за бои и покрития. Терминът Нулеви ЛОС (Летливи Органични Съединения; Zero VOC, използван основно в САЩ, но не само) е единственият регулиран, но това също може да бъде подвеждащо, тъй като има много летливи химикали, които са изключени от обхвата му, но всъщност се съдържат в боите, както и защото методите на изследване, използвани при тази регулация, позволяват все пак наличие на определено количество ЛОС.

Каква е е разликата между различните категории продукти на ROMABIO означени като БИО, еко устойчиви и със слабо въздействие върху околната среда?

Това е продуктова класификация на ROMABIO, даваща представа каква част от продукта е съставена от естествени материали или добавени инертни свързващи вещества.

Органични

Боите и мазилките, етикетирани с БИО, означаващо категория Органични, съдържат най-малко 90% натурални суровини, а останалите 10% от продукта са инертни свързващи вещества и нетоксични химикали.

Еко устойчиви

Боите и мазилките, етикетирани с ECO, означаващи категория Еко устойчиви, съдържат най-малко 75% натурални суровини, а останалите 25% от продукта са инертни свързващи вещества и нетоксични химикали.

Слабо въздействие върху околната среда

Лаковете, байцовете, емайллаковете и специалните продукти, категоризирани като такива със “слабо въздействие” върху околната среда, съдържат по-малко от 75% натурални суровини, са съставени от инертни свързващи вещества и нетоксични химикали и могат да съдържат смоли като свързващи вещества.

 

 

ЛОС /Летливи органични съединения/

Какво означава боя с нулеви ЛОС?

В САЩ боя, означена с етикет „Zero VOC” (нулеви ЛОС) не може да съдържа повече от 5 г/л ЛОС регулирано по EPA Test Method 24 (тест метод на Американската агенция за защита на околната среда).

Какво означава боя с ниско съдържание на ЛОС?

В САЩ боя, означена с етикет „Low VOC” (ниско съдържание на ЛОС) не може да съдържа повече от 250 г/л ЛОС регулирано по EPA Test Method 24.

Как се регулира съдържанието на ЛОС в декоративните и архитектурни бои в Европа и България

Европейският съюз създаде нарочна Директива по въпроса, наречена ИРЕКТИВА 2004/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 21 април 2004 година, относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО. Същата е приложима и валидна за България. Тя определя пределно допустими стойности за емисии на някои атмосферни замърсители, установява също така национални тавани за емисии на някои замърсители, включително летливите органични съединения (ЛОС). Съдържанието на ЛОС е разграничено по отделни видове продукти, като максимално допустимите стойности са посочени за отделните групи. За повече информация натиснете тук.

Какво се включва  в термина „ЛОС” при изготвянето на регулациите относно боите с нулеви ЛОС и с ниско съдържание на ЛОС?

Терминът „ЛОС” се използва често в точен контекст на различните регулации и неговата дефиниция е определена от закона.  В САЩ тази дефиниция е определена от Американската агенция за защита на околната среда (ААЗОС), за да регулира чистотата на атмосферния въздух и да помогне да се намали замърсяването му, поради директния му ефект върху глобалното затопляне. ААЗОС е разработила тест наречен Test Method 24, който определя кои ЛОС са включени  в  термините нулеви ЛОС (Zero VOC) и ниско съдържание на ЛОС (low VOC) за индустрията за бои и покрития. Тези ЛОС са тежки молекулни съединения, определени по отношение на фотохимичната им реактивност или способност за формиране на озон (или смог прекурсори) и не токсичност.

Има ли и други ЛОС , които не влизат в тази регулациите, но може да са вредни за вашето здраве?

Да, има и други ЛОС, които не са включени в тези регулации само защото не са фотохимически реактивни или смог прекурсори. ААЗОС са установили обща дефиниция за ЛОС, която е твърде обща и казва, че за регулаторни цели “всяко летливо съединение на въглерода” се счита за ЛОС, освен ако не е включено в  списък изключващ го като такова. Например, ацетонът и амонякът са и двете летливи и са органични съединения. Обикновено се използват в боите като разтворители. Въпреки това, прочитайки Листа за безопасност на боята, няма да ги видите описани там, защото не са класифицирани като ЛОС за регулаторни цели. Друг пример за вещества, изключени от списъка с ЛОС са метилен хлорид и 1,1,1-трихлоретан, които не са считани за фотохимически реактивни и за това не са класифицирани, но в същото време имат негативен ефект върху здравето.

Безопасен ли е формалдехидът?

Не, не е безопасен! Той представлява сериозна заплаха за човешкото здраве. През 2011 Американската национална програма по токсикология описва формалдехидът като “известен като канцерогенен за човека”. За повече информация - тук.

Кои са най-вредните химикали, които са част от общите ЛОС?

Това е доста сложен въпрос, тъй като влиянието на един химикал може да бъде разгледано от много страни. Към настоящият момент няма една организация, която да оцени най-опасните или застрашаващи здравето химикали. Въпреки това, някои източници могат да помогнат да се обрисува картината на най-опасните химикали. Те включват::

1). http://www.atsdr.cdc.gov/spl/

2). http://www.c2ccertified.org/resources/detail/cradle-to-cradle-certified-banned-list-of-chemicals

Какво представлява Test Method 24 на ААЗОС?

Както го определя Американската агенция за защита на околната среда, Test Method 24 на ААЗОС представлява набор от ASTM (American Society for Testing and Materials) тест методи, които заедно дефинират съдържанието на ЛОС във формулите на различните покрития. С изключение на веществата от изключващите ги списъци, всяко вещество открито при тези тестове се счита за ЛОС за регулаторни цели.

Кои вещества са изключени от ЛОС регулациите?

Списък с изключените химикали:

http://www.epa.gov/ttn/naaqs/ozone/ozonetech/def_voc.htm