.

Cradle to Cradle

Първият сертифициран производител на бои в света

You are here

Първият сертифициран производител на бои в света

Предефиниране на стандартите в бояджийската индустрия

ROMABIO е първият производител в света, който има цели 13 интериорни и екстериорни бои и покрития, сертифицирани с Cradle to Cradle Certified™ Silver v3.1. Продуктовият стандарт на Cradle to Cradle е методология за постоянно подобрение, която оценява продуктите в пет категории за човешко здраве и опазване на природата.

Процесът е строг, прозрачен, администриран от независима организация и представлява най-пълното сертифициране за устойчиво развитие, човешко здраве и околната среда, възможно в строителната индустрия. То поставя нови стандарти за зеленото сертифициране. Подходът на ROMABIO е един истински Cradle to Cradle подход, произлизащ от природата, с иновация във функциалността и композиция на формулите като на никои други бояджийски продукти

Непрекъснат процес на подобряване, който разглежда даден продукт през пет категории за качество:

Безопасност на материалите

  • Познаване на химическите съставки на всеки материал в даден продукт и оптимизиране към по-безопасни материали.

Управление на водните ресурси

  • Управление на чистаta вода като bezценен ресурс и основнo човешко право

     

Повторнo използване на материалите

  • Разработени така, че всички съставки могат да бъдат използвани отново безопасно в индустрията или върнати в природата.

Социална справедливост

  • Произведени по начини, които благоприятстват социална и екологична справедливост

Възобновяема енергия и управление на въглеродните емисии

  • Произведени с възобновяема и незамърсяваща енергия

Lewis Perkins – Президент на Института за продуктови иновации Cradle to Cradle

Какво казват от Cradle to Cradle

“Ние вярваме, че продуктовата сертификационна програма на Cradle to Cradle® спомага за предифиниране на значението на думата “качество”. В наши дни качеството трябва да включва ясното разбиране за потенциалното въздействие на продуктите върху човешкото здраве и природата. Поздравления за ROMABIO за тежката и важна работа, която вършите.”